Type: Course

Permakultur Certifikatkursus på Permakulturgaarden i Skovvirke v. Mira Illeris og Esben Schultz


Mira Illeris og Esben Schultz holder et dybdegående Permakultur design certifikat-kursus på Permakulturgaarden i Skovvirke, som de har arbejdet på at skabe de sidste 11 år med skovhave/madskov til selvforsyning og salg, selvfodrende hønseskov, nøddeskov, gravefri køkkenhave, off-grid halmhus mv.

ET DYBDEGÅENDE PERMAKULTUR CERTIFIKATKURSUS
Da den udbyggede og reviderede udgave af bogen PERMAKULTUR er opbygget over et PDC (Permaculture Design Course) og gennemgår alle emner et sådan kursus indeholder, udbyder vi nu et PDC, der tager udgangspunkt i, at bogen er læst. Bogen er inkluderet i prisen. Alle kursister har givet gode evalueringer på netop denne model.

KURSUS MED OPGAVER, LÆRINGSLEGE OG WORKSHOP
Undervisningen vil i høj grad foregå rundt omkring på Permakulturgaarden, hvor næsten alle grene af permakultur praktiseres. Altså på skovlandbruget, i skovhaven/madskoven til selvforsyning og salg, i hønseskoven, i nødde/paw paw plantagen, ved vores sø med spiselige vandplanter, i vores off-grid halmhus med spildevandsdrivhus, komposttoilet som en del af skovlandbrugets næringsstofkredsløb, gengasgenerator, hybrid solfangere og biogasanlæg; (hvis vi når at sætte det op) mv. Vi ser de andre permakulturlandbrug på Skovvirke, der alle på forskellige stadier er i gang med byggeri af lokale naturmaterialer og etablering af skovlandbrug. Vi vil komme i dybden med teorierne bag permakultur og koble det til praksis.
Ligeledes vil emnet om organisation ses realiseret i permakulturklyngen Skovvirke . En klynge af seks permakultur landbrug, som vi har fået forhandlet igennem det politiske system, og vi vil gå i dybden med vores nyeste initiativ, som er opstart af en organisation, der skaber økonomiske strukturer, der understøtter permakultur livsstil og virksomheder lokalt og internationalt.

STUDIETURE OG GÆSTEUNDERVISERE
De permakultursystemer, vi ikke selv arbejder med i praksis vil vi se på studieture til udvalgte permakultur-steder og inddrage dygtige gæsteundervisere - foreløbig liste:
Hjortespringgård marketgarden, permakultur villahave, Svanholm regenerativ markdyrkning v. Jørgen Kloster, Svampedyrkning v. Svamperiget, klimatræet v. Jais Hammerlund, gæs under cideræbler v. Underskoven, Svanholm koncensusdemokrati v. Kirsten Høngsmark og rundtur til alle Skovvirkes byggerier.

FRA TEORI TIL PRAKSIS
De konkrete elementer og initiativer sammenholdes hele tiden med permakultur-etikken og -principperne og de perspektiveres med naturkatastroferne, som de er beskrevet i Bogen om Permakultur, således at du styrkes i at kunne omsætte teori til praksis.

LAV DIT EGET PERMAKULTURDESIGN
Du kommer til at lave et permakultur design for et selvvalgt projekt som enten er dit eget sted eller en af de andre kursisters. Her giver vi sparring gennem hele processen. Kurset slutter med at alle fremlægger deres design og en fælles festmiddag.

EVALUERINGER FRA TIDLIGERE KURSISTER
Det har været virkelig spændende og læringsrigt! Tak for både jeres meget idealistiske, men også pragmatiske indgangsvinkel til permakultur og for at give flere og brede vinkler til anvendelse. Det har været et meget ærligt kursus, hvilket jeg har sat pris på. Tak også for den gode styreform og planlægning med klare rammer og tider

Det har været super godt. Både undervisningen, ekskursionerne og input fra andre kursister. Jeg valgte dette kursus bl.a. fordi det forudsatte, at man havde læst bogen, så vi ikke startede helt forfra. Det har været et stort plus.'

Det har været vildt imponerende og jeg har følt mig i meget kyndige hænder. Det at komme hele vejen rundt om de store permakultur emner og reflektere med de andre i gruppen er vigtig læring... jeg har mod på, at gå i gang nu. Så skønt at smage de flerårige grønsager i den dejlige mad, der blev serveret.

Så meget godt. Jeg er helt høj og opløftet, og jeg tror virkelig på visionerne for landbruget og alle vore projekter... også mit eget.

Jeg har fået dejligt konkrete værktøjer til havedesign, som jeg ser frem til at bruge og dele med andre. Det har også været et dejligt bi-produkt at tage herfra med et mindre netværk af permavenner.

HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL?
Kurset kan tages af alle uden andre forkundskaber end at Bogen om Permakultur skal være læst, men da kurset i vid udstrækning bygger oven på et PDC-kursus og man ser mange praktiske eksempler, kan det også med udbytte gennemføres af dig, der har gennemført et PDC-kursus i forvejen.

KURSET ER FOR DIG
- der ønsker at få mere viden om, hvordan vi skaber en livsstil, et landbrug, en have, et byggeri der modvirker klimaforandringerne ved at lagre kulstof og som samtidigt genopbygger/regenererer naturressourcerne som f.eks. biodiversitet og grundvand.
- der vil kunne lave et gennemtænkt permakultur design for din have, for dit landbrug, for dit byggeprojekt,
- der ønsker et kursus med erfarne undervisere, der praktiserer permakultur.

INTERNATIONALT CERTIFIKAT
Kurset er et internationalt standardiseret kursus på minimum 72-timer, tilpasset lokale forhold, og giver et permakultur certifikat, der er anerkendt af Permakultur Danmark. Som certifikatholder har du mulighed for ved videre arbejde at få et permakulturdiplom. Kurset strækker sig over 12 dage fra d. 1.juli- 12. juli + en friweekend i midten, der kan bruges til observere det sted der laves permakultur design på, tage hjem eller bare til at lade den nye viden bundfælle sig på naturcampingpladsen i Svanholms skov. Det endelig program udsendes senest nogle uger før kurset.

UNDERVISERNE
Underviserne er diplomholdere Esben Schultz og Mira Illeris, der begge har mange års erfaring med permakultur i praksis og undervisning. De er bl.a. forfattere til Bogen om Permakultur, har opstartet og redigeret Tidsskrift om Permakultur i 13 år, startet Permakultur klyngen Skovvirke, hvor de har bygget off-grid halmhus og driver Permakulturgaarden.dk. Herudover har de fra 2002-2011 været initiativtagere til samt deltaget i opbygningen af Den selvforsynende landsby. De er oprindeligt uddannet økologiske landmænd, men har siden 2000 arbejdet med permakultur.
Esben Schultz og Mira Illeris er endvidere aktive i samfundsdebatten gennem kronikker og debat indlæg i Information, podcast mv. De er Permakultur Danmarks politiske talspersoner.

PRISER OG FACILITETER
Almindelig deltagelse 8800kr,-
Virksomheder 10.000kr incl. moms.
Deltagere på SU 6800kr.

Prisen inkluderer et års medlemskab af Permakultur Danmark, støtte til permakultur i U-lande, et eksemplar af bogen PERMAKULTUR og fuld økologisk kost. Der hjælpes til i køkkenet i små hold. Der serveres ikke mad i weekenden. Overnatning kan ske på Svanholm shelterplads for 200kr i alt.
1500kr fungerer som et depositum og gives ikke retur ved afbud. Ved afbud senere en 20.maj gives intet retur, men billetten kan videresælges f.eks. via facebook.

Tilmelding via mirailleris@gmail.com eller https://permakulturgaarden.dk/shop/

#permakultur #skovlandbrug #PDC #skovvirke #madskov #skovhave #permakulturkursus

Events
Date
-