PermaBlitz

Termi "PermaBlitz" on johdettu sanoista "permakulttuuri" ja "blitz" eli salama, jotka tarkoittavat permakulttuurin periaatteiden nopeaa toteuttamista puutarhassa.

PermaBlitz

PermaBlitz events
There are currently no PermaBlitz events available.

PermaBlitzin määritelmä

PermaBlitz on tapahtuma, jossa yhdistyvät permakulttuurin ja "Backyard Blitzin" käsitteet. Tämä on termi, joka on tullut tunnetuksi australialaisessa televisio-ohjelmassa, jossa ammattilaisten ja vapaaehtoisten muodostama ryhmä muuttaa jonkun takapihan lyhyessä ajassa täysin; yleensä viikonlopun aikana.

Permakulttuuri on suunnittelujärjestelmä, jossa keskitytään kestävien, joustavien ja omavaraisen ekosysteemien luomiseen jäljittelemällä luonnon järjestelmiä ja luomalla harmonisia suhteita kasvien, eläinten ja ihmisten välille. Siinä korostetaan paikallisten resurssien käyttöä, kierrätystä ja mahdollisimman vähäistä jätteen syntymistä.

PermaBlitzin aikana ryhmä ihmisiä, yleensä vapaaehtoisia, kokoontuu yhteen auttamaan permakulttuurihankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa jonkun pihalla tai yhteisön tilassa. Tapahtuman järjestää yleensä paikallinen permakulttuuriryhmä tai -harrastaja, ja siihen osallistuu usein sekä kokeneita permakulttuurin harjoittajia että aloittelijoita, jotka haluavat oppia lisää permakulttuurista. Suomen talkooperinne sopii hyvin yhteen PermaBlitzin idean kanssa, ja siksi PermaBlitz sanana ei olekaan niin käytetty Suomessa. Talkoot tai permatalkoot sopii sanana saman asian välittämiseen!

Image
Brunch & Beyond Buckthorns & Flowers
Image
Talkoot at Beyond Buckthorns

PermaBlitzin vaiheet

Permatalkootapahtuma koostuu yleensä seuraavista osista:

1. Tilan suunnittelu: Vapaaehtoiset laativat yhdessä permakulttuurisuunnitelman aluetta varten ottaen huomioon sellaiset tekijät kuin auringonpaiste, vesihuolto, maaperä ja kasvien valinta. Usein tällainen suunnitelma on jo olemassa, ja hypätään suoraan vaiheeseen kaksi.

2. Toteutus: Suunnitelman tekemisen jälkeen osallistujat työskentelevät yhdessä alueen muuttamiseksi fyysisesti, mihin voi sisältyä töitä kuten istutusta, kasvilavojen rakentamista, olemassaolevien rakennelmien korjaamista, kompostijärjestelmien luomista tai sadeveden keräysjärjestelmien asentamista.

3. Koulutus: Koko prosessin ajan kokeneemmat permakulttuurin harjoittajat tarjoavat usein työpajoja ja käytännön oppimismahdollisuuksia niille, jotka ovat vasta opinpolkunsa alussa, auttaen heitä hankkimaan arvokkaita taitoja ja tietoja.

PermaBlitz-tapahtumat eivät ainoastaan auta parantamaan talkoiden kohteena olevaa aluetta tai paikkaa, vaan myös edistävät yhteisöllisyyttä, tiedon jakamista ja taitojen kehittämistä osallistujien kesken.