Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Rekisterinpitäjä
Vihreä Pourusmäki

Osoite
Kuisemantie 150
36660 Laitikkala

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt
Vihreä Pourusmäki ry:llä on jäsenrekisteri. Lisäksi henkilötietoja kerätään lomakkeilla tällä sivulla sekä ylläpidetään uutiskirjettä. Jäsenrekisteriä ja listaoja hoitaa jäsenvastaava, yhdistyksen hallitus ja viestintään nimetyt henkilöt. Lisätietoja saat yhdistykseltä osoitteesta perma [at] beyondbuckthorns [dot] com (perma[at]beyondbuckthorns[dot]com)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus  
Jäsenrekisteriin rekisteröityjä ovat yhdistyksen jäseniksi hyväksymät henkilöt. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

Lisäksi yhdistys ylläpitää yleistä sähköpostilistaa, johon voi liittyä tältä verkkosivulta. Sähköpostilistalla välitetään tietoa yhdistyksen toimista sekä permakulttuuriin liittyvistä kirjoituksista, tutkimuksista, julkaisuista ja tapahtumista Suomessa. 

Rekisterin tietosisältö  
Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi. Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä:

etu- ja sukunimi (pakollinen tieto)
sähköpostiosoite (pakollinen tieto)
osoite ja kotikunta (pakollinen tieto)
yritys (pakollinen tieto, mikäli jäsen edustaa yritystä)
puhelinnumero (vapaaehtoinen tieto)

(Sähköposti)listoille tallennetaan tilaajan itse antamat sähköpostiosoite ja tarvittaessa nimi ja osoite.

Tietojen säilytysaika
Sähköiseen jäsenrekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan. Yhdistyksen arkistossa säilytetään tiedot hyväksytyistä jäsenistä.
Sähköpostilistan tilaus pysyy voimassa niin kauan kunnes henkilö ilmoittaa haluavansa jäädä pois listalta.
Muut listat siivotaan säännöllisin väliajoin vanhentuneista tiedoista.
 
Säännönmukaiset tietolähteet  
Tietoja kerätään suoraan tulevilta jäseniltä jäsenhakemuksen yhteydessä. Jäsenillä on mahdollisuus itse päivittää tietonsa ottamalla yhteyttä jäsenasioita hoitavaan yhteyshenkilöön. Rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja.

(Sähköposti)listoille tallennetaan tilaajan itse antamat sähköpostiosoite ja tarvittaessa nimi ja osoite.
 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  
Jäsenrekisterin tai listoja tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin eikä kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen asianmukaiselle toimimiselle. 

Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Jäsenrekisterin ja listojen käyttöoikeus on vain yhdistyksen henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Näillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus. Jäsenrekisterin tiedot säilytetään tietoturvallisesti.

Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja. 

Automaattinen päätöksenteko 
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.
 
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla jäsenvastaavalle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa. Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla jäsenvastaavalle.

Selostetta päivitetty viimeksi 23.12.2022