Luonnollinen mehiläishoito

Luonnollinen mehiläishoito: Kestävien ja eettisten mehiläishoitokäytäntöjen soveltaminen permakulttuurijärjestelmissä.

Luonnollinen mehiläishoito, jota joskus kutsutaan "mehiläiskeskeiseksi" tai "kokonaisvaltaiseksi" mehiläishoidoksi, on lähestymistapa mehiläishoitoon, jossa mehiläisten terveys ja hyvinvointi asetetaan etusijalle ja mehiläiset otetaan osaksi permakulttuurijärjestelmiä. Toimintatavalla pyritään luomaan mehiläisten, kasvien ja ihmisten välille sopusointuinen suhde, joka edistää biologista monimuotoisuutta ja kestokykyä.

Luonnollisen mehiläishoidon periaatteet

Luonnonmukainen mehiläishoito eroaa perinteisestä mehiläishoidosta useiden keskeisten näkökohtien osalta. Tärkeimmät periaatteet ovat seuraavat:

 • Luonnollisten elinympäristöjen jäljittely: tarjotaan mehiläisille mehiläispesiä, jotka muistuttavat läheisesti niiden luonnollisia pesäpaikkoja, kuten hirsipesiä tai yläpalkkipesiä, jotka edistävät terveempiä mehiläisyhdyskuntia ja vähentävät stressiä.
 • Mahdollisimman vähäinen toiminta: mehiläisten annetaan rakentaa oma kennonsa, säädellä omaa populaatiotaan ja sopeutua paikallisiin olosuhteisiin ilman mehiläishoitajan liiallista puuttumista.
 • Kemikaaliton hoito: synteettisten kemikaalien ja torjunta-aineiden välttäminen ja sen sijaan luonnonmukaisten menetelmien ja käytäntöjen valitseminen mehiläispesien terveyden ylläpitämiseksi. 
 • Kestävä hunajan keruu: Mehiläisten tarpeiden asettaminen etusijalle ja sen varmistaminen, että mehiläisillä on riittävästi hunajavarastoja, ennen kuin ylijäämä kerätään.
 • Luonnon monimuotoisuus ja elinympäristö: Monipuolisten ja torjunta-aineettomien ympäristöjen luominen mehiläisille ravinnonhankintaa, pesimistä ja lisääntymistä varten, mikä edistää ekosysteemin yleistä terveyttä.
Open Warre Hive
Open Warre Hive

Mehiläisten rooli permakulttuurissa

Hunajamehiläisillä on elintärkeä rooli permakulttuurijärjestelmissä, sillä ne ovat parhaita pölyttäjiä, jotka lisäävät kasvien monimuotoisuutta, tuottavuutta ja ekosysteemin yleistä terveyttä. Mehiläisten sisällyttäminen permakulttuurisuunnitelmaan edellyttää:

 • Monipuolisten kukkivien lajien istuttamista: Tarjotaan jatkuva nektarin ja siitepölyn tarjonta koko kasvukauden ajan, mikä takaa mehiläisille monipuolisen ruokavalion: 
 • Elinympäristöjen luomista: Sisällytetään pesäpaikkoja sekä mehiläisille että kotoperäisille pölyttäjille, kuten mehiläishotelleja, tukkeja ja onttoja puita.
 • Otetaan mehiläiset osaksi suunnitelmaa: Otetaan huomioon mehiläisten tarpeet ja käyttäytyminen maisemaa suunniteltaessa, esimerkiksi istuttamalla tuulensuojia, luomalla vesialueita ja sijoittamalla mehiläispesät siten, että auringon reitti otetaan huomioon.
 • Edistetään luonnollista tuholaistorjuntaa: Tuetaan hyödyllisten hyönteisten ja saalistajien toimintaa,  ja harjoitetaan integroitua tuholaistorjuntaa haitallisten kemikaalien käytön minimoimiseksi.

Luonnollisen mehiläishoidon edut permakulttuurissa

Luonnonmukaisen mehiläishoidon ottaminen osaksi permakulttuurijärjestelmiä tarjoaa lukuisia etuja, muun muassa:

 • Terveemmät mehiläisyhdyskunnat: Stressin vähentäminen ja luonnollisemman ympäristön tarjoaminen antavat mehiläisille paremmat valmiudet taistella tauteja ja tuholaisia vastaan, mikä johtaa vahvempiin ja kestävämpiin mehiläisyhdyskuntiin.
 • Parempi pölytys: Kukoistava mehiläispopulaatio lisää pölytystä ja parantaa hedelmä-, vihannes- ja pähkinäkasvien satoja.
 • Monimuotoisuus: Monipuolisten kukkivien kasvien ja muiden pölyttäjäkasvien tukeminen luo kestävämmän ja tuottavamman ekosysteemin.
 • Ympäristönsuojelu: Luonnolliset mehiläishoitokäytännöt edistävät terveellisempää ympäristöä vähentämällä riippuvuutta synteettisistä kemikaaleista ja edistämällä kestäviä maankäyttökäytäntöjä. 
 • Eettinen hunajantuotanto: Mehiläisten hyvinvoinnin varmistaminen ja niiden tarpeiden asettaminen etusijalle johtaa vastuulliseen ja kestävään hunajan ja muiden mehiläistuotteiden tuotantoon.