Diplomet i tillämpad permakulturdesign

Diplomet i tillämpad permakulturdesign är ett utbildningsprogram som har sitt ursprung i Storbritannien. Diplomet fungerar som en fortsättning på den grundläggande Permaculture Design Course (PDC) och betonar erfarenhetsmässigt lärande, mentorskap och portföljbaserad bedömning. 

Rötterna till Diploma in Applied Permaculture Design

Inledningen av Diploma in Applied Permaculture design i Storbritannien innebar ett viktigt framsteg i den strukturerade utbildningen av permakultur. Diplomet fungerade som en förlängning av den ursprungliga Permaculture Design Course (PDC) och gjorde det möjligt för entusiaster att utforska ytterligare den praktiska implementeringen av permakulturfilosofier.

Till skillnad från traditionella utbildningsvägar prioriterade Diploma praktiskt lärande, inspirerade studenter att genomföra konkreta projekt och konfrontera verkliga ekologiska utmaningar. Denna metodik var i harmoni med permakulturens kärnprinciper, som främjar innovation, motståndskraft och ett djupt band med naturen och lokala samhällen. Införandet av diplomet gav inte bara formellt erkännande och organisation till dem som ägnade sig åt permakultur utan lade också grunden för liknande utbildningsinsatser globalt.

Permaculture Design base map created by PDC participants
Permaculture Design base map created by PDC participants
Feeds from PDC participants

Självinlärning är nyckeln

Diploma in Applied Permaculture Design utmärker sig genom sitt självlärande tillvägagångssätt, vilket gör det möjligt för utövare att skräddarsy sin utbildningsresa efter sina intressen och behov. Till skillnad från traditionella program med fasta moduler uppmuntrar diplomet studenterna att utforska och tillämpa permakulturprinciper genom personliga projekt och praktiska erfarenheter.

Varaktigheten kan variera mycket, ofta beroende på individens takt och komplexiteten i de valda projekten. Stöd och vägledning kan tillhandahållas genom mentorskap eller peer-nätverk, men tonvikten ligger på autonom utforskning och upptäckt. Denna unika struktur främjar kreativitet, innovation och en djup, personlig koppling till permakulturens praktik.

Var kan man studera för diplomet?

Den bästa platsen att studera för Diploma in Applied Permaculture Design är för närvarande UK Permaculture Association.

Bli lärling i examensbeviset i tillämpad permakulturdesign